noticias-blog

Sábado, 15 Junio 2024

DOGA: OBRAS DE REURBANIZACION

1 Publicado el dia 28/04/06 en el Diario Oficial de Galicia.
Anuncio de concurso para a adxudicación das obras de reurbanización da 1ª e 2ª etapa do solo residencial de San Paio de Navia, así­ como as obras de urbanización da 3ª etapa, fase A, do mesmo solo residencial.
Orzamento total dos proxectos:
3.956.289,82 A (IVE incluído).
Prazo de execución: 8,5 meses.
Clasificación do contratista para as obras de reurbanización:
As bases do concurso, proxecto e demais documentación poderán ser solicitadas na copistaría Garpe, sita na avda. Camelias, nº 111 de Vigo, en horario comercial (teléfono: 986 41 02 30), de luns a venres a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.
As proposicións económicas e demais documentación para concursar conforme establece o prego de bases deberán ser presentadas persoalmente nas oficinas Xestur Pontevedra sitas en Vigo; praza Maruja Mallo, nº 1-1º, antes das doce (12.00) horas do día 7 de xuño de 2006.
A apertura das proposicións presentadas efectuarase o día 7 de xuño de 2006, ás 13.00 horas, na sala de xuntas de Xestur.
Si alguien desea conseguir los planos y el pliego de condiciones, son 182,50 € a pagar en la copistería indicada.
Comentario (0) Impresiones: 3067

Anuncio de concurso adjudicacion III etapa

1 Ha sido publicado en el DOGA (Diario Oficial de Galici) el anuncio de concurso para la adjudicación de las obras de urbanización de la III etapa, fase A, del suelo reidencial de San Paio de Navia.
Leer más Comentario (0) Impresiones: 4723

El PAU de Navia en el DOGA (Documento Oficial de Galicia):

1 Lunes, 21 de febrero de 2005. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO "¢ Resolución pola que se acorda o inicio, polo procedemento de taxación conxunta, e se somete a información pública o expediente expropiatorio dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a adquisición de terreos da 3ª etapa, fase A, do Plan parcial do solo residencial de San Paio de Navia (Vigo).
Comentario (0) Impresiones: 2424

El PAU de Navia en el DOGA (Documento Oficial de Galicia)

1 "Viernes, 18 de Marzo de 2005. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Resolución de inicio de trámites de exclusión da expropiación para a 3ª etapa, fase A do Plan parcial do solo residencial de San Paio de Navia. "
Comentario (0) Impresiones: 2863

EL IVGS DESTINA 6,2 MILLONES DE EUROS A COMPRAR SUELO EN NAVIA PARA 5

1 La Consellería de Política Territorial a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo, IGVS, invertirá prácticamente 6,2 millones de euros en la gestión y adquisición de suelo correspondiente a la etapa A de la tercera fase de la urbanización de San Paio de Navia, que será urbanizado por el citado Instituto con destino exclusivo a la construcción de 500 viviendas protegidas al amparo del Plan de Vivienda.
Leer más Comentario (0) Impresiones: 1812

Ultimos anuncios publicados

Próximos eventos

No hay eventos

Colaboran con esta web